Gazprom AG, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biridir. Gazprom'un ana işi, hidrokarbonların jeolojik gelişimi, çıkarılması, taşınması, depolanması, rafine edilmesi ve satılmasının yanı sıra elektrik ve ısı enerjisinin üretimi ve satışıdır. Gazprom'un görevi, Rusya Federasyonu'nda doğal gaz temini ve uzun vadeli uluslararası sözleşmelerin güvenilir bir şekilde yerine getirilmesidir.

İlk gaz lambaları 1819'da St. Petersburg'daki Aptekarsky Adası'nda çalışmaya başladı. Sovyetler Birliği'nde büyük doğal gaz işi 1946'da dar Saratov-Moskova doğal gaz boru hattının başlamasıyla başladı. 1989'da Gazprom, SSCB Gaz Endüstrisi Bakanlığı tarafından kuruldu. Rus Gazprom Anonim Şirketi 1993 yılında 1989 yılında kurulan devlet şirketi temelinde kuruldu. 1998 yılında şirket halka açık bir anonim şirkete dönüştürüldü.

http://www.gazpromquestions.ru/en/